COVID-19

UPDATE 28 MEI 2021

De sport gaat per 5 juni verder open. Als de dalende trend van de coronacijfers doorzet, wordt dan de derde stap gezet in de versoepeling van de maatregelen die momenteel gelden tegen de verspreiding van het coronavirus. Voor de sport betekent dit onder andere dat bij teamsporten de afstandsregels worden versoepeld, jeugd weer competitie mag spelen, groepslessen zijn toegestaan en de deuren van sportkantines onder voorwaarden weer open kunnen. Lees hier ons nieuwsbericht hierover. Onze faq en het protocol passen we maandag 31 mei einde middag aan.

Tot 5 juni gelden onderstaande regels.

Sinds 19 mei gelden er in Nederland versoepelingen van de ter bestrijding van het coronavirus ingestelde lockdown. Voor de sport betekent dit dat er binnen en buiten onder bepaalde voorwaarden mag worden gesport.

Buiten mag iedereen tot en met 26 jaar overal in teamverband sporten zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. Onderlinge wedstrijden met teams van de eigen vereniging zijn toegestaan, de competitie ligt wel stil. Publiek mag niet aanwezig zijn.

Personen vanaf 27 jaar mogen buiten overal in teamverband sporten, op anderhalve meter afstand en in groepen met maximaal dertig personen. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten (buitenterrassen op sportlocaties mogen onder voorwaarden open).

Personen ouder dan 17 jaar mogen binnen in groepen van maximaal twee personen (exclusief een instructeur) sporten, op anderhalve meter afstand. Ook hier geldt het maximum van dertig personen per ruimte. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

Update 17 mei 2021

Langzaam maar zeker komen we steeds een stapje dichterbij het versoepelen van de coronamaatregelen. Het ziet ernaar uit dat we zeer waarschijnlijk per woensdag 19 mei gaan beginnen aan stap 2 van het openingsplan!

Wat betekent dit voor cricket?

Algemeen
Buiten sporten in groepsverband kan weer, maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.
Jongeren tot en met 26 jaar mochten eerder al meer op het gebied van buiten sporten. Zij mogen buiten gezamenlijk sporten zonder 1,5 meter afstand te houden.

Tot en met 26 jaar
Er mag buiten in groepsverband getraind worden, zonder de 1,5 meter afstandsregel. Sporters tot en met 17 jaar mogen dit ook binnen doen.
Jeugd mag helaas nog niet van start met competitiewedstrijden. Naar verwachting volgt dat bij een volgende stap in de ‘opening’ in juni. Wel mogen er wedstrijden gespeeld worden met teams van de eigen vereniging.

27 jaar en ouder
Alle sporters vanaf 27 jaar en ouder mogen buiten in groepsverband trainen met een maximale groepsgrootte van 30 personen. Die houden echter wel 1.5 meter afstand tot elkaar. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Binnen mag er individueel of in groepsverband met maximaal 2 personen getraind worden. Er mag met meerdere groepen van 2 gesport worden.

Update 9 maart 2021

Bij de coronapersconferentie van maandagavond 8 maart heeft het kabinet enkele versoepelingen aangekondigd. Zo is sporten in groepsverband voor jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar vanaf woensdag 3 maart toegestaan. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team binnen de eigen club.

Daarnaast is het sporten vanaf 27 jaar ook toegestaan, maar hier zitten regels aan verbonden.

sporters tot en met 26 jaar mogen op de sportaccommodatie in teamverband sporten en zonder de 1,5 meter afstand in acht te hoeven nemen. Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties;
sporters vanaf 27 jaar mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen bij elkaar sporten. Voorwaarde is dat zij 1,5 meter afstand houden. Er kunnen meerdere groepjes van maximaal 4 personen tegelijkertijd op een veld sporten, mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;
voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.
Protocol verantwoord sporten: https://nocnsf.nl/media/4105/protocol-verantwoord-sporten-v160321-v2.pdf

Update 21 February 2021: 

De Hilversumsche Cricket Club zal vanaf volgende week (21 februari 2021) de jeugd trainingen opstarten.  Dit doen wij op basis van een door de Gemeente Hilversum goedgekeurd Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak is in lijn met het Algemene Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar en de Sport-specifieke aanvulling op het Algemene Protocol.

Wij zullen op en rond het complex de nodige posters ophangen en vertrouwen erop dat de kinderen door hun ouders worden voorgelicht over het protocollen en de spelregels. Én dat ouders en spelers zich hieraan houden.

U kunt alle stukken hieronder downloaden en inzien.

Wij houden u via de Social Media en Whatsapp op de hoogte over de trainingen.

COVID HILVERSUM

Advertentie